preload
sie 22

Z badania PARP wynika, że nieco ponad połowa polskich firm korzysta z usług projektantów, ale incydentalnie. Świadomość roli profesjonalnego designu w działalności przedsiębiorstw rośnie – do tego, że w ogóle nie korzystają z takich usług przyznaje się tylko ok. 5 proc. firm. Tego rodzaju procesy najczęściej obejmują komunikację oraz przygotowanie produktu lub usługi przed wprowadzeniem na rynek. Design się opłaca – buduje wzrost wartości marki i rozwiązania bardziej dopasowane do potrzeb ich finalnych klientów – mówi Robert Majkut, designer.
– Firmy przede wszystkim oczekują pewności, że proponowane im rozwiązania przyniosą obiecywane rezultaty – mówi designer Robert Majkut, autor m.in. projektu fortepianu Whaletone, kina Orange Cinemas w Pekinie czy wnętrza Multikina w warszawskich Złotych Tarasach. – Taką pewność w obszarze kreacji trudno zagwarantować. Natomiast stosując przemyślane i sprawdzone rozwiązania, można to uprawdopodobnić. Nasze studio projektowe, które specjalizuje się w projektowaniu dla rynku biznesowego, taką metodologię ma i realizując ją krok po kroku, naprowadzamy się na te rozwiązania, które okazują się zazwyczaj najbardziej odpowiednie dla konkretnego tematu.
W ostatnich latach znacznie wzrosła skala customizacji, czyli dopasowania produktów i usług do potrzeb konkretnego klienta. Zdaniem projektanta w zasadzie każde rozwiązanie dla rynku biznesowego musi być szyte na miarę.
– Trzeba przestać rozróżniać to, co jest w obszarze designu zazwyczaj wymieniane osobno, czyli funkcjonalność i estetykę. Funkcjonalność jest elementem absolutnie podstawowym – wskazuje Robert Majkut. – Od tego się zaczyna, projektując produkt czy wnętrze. Później dochodzą do tego elementy estetyzujące, które zazwyczaj podlegają pewnej kategoryzacji związanej z identyfikacją marki czy manifestowanymi wartościami.
Wśród firm dominuje przekonanie, że design jest potrzebny, tylko nie bardzo wiadomo, jak go użyć. Jak wskazują projektanci ankietowani przez PARP w badaniu „Diagnoza stanu designu w Polsce”, wśród powodów, dla których firmy nie korzystają z ich usług, jest niska świadomość korzyści (62 proc. wskazań) i niska wiedza na temat wykorzystania designu w ich branży (40 proc.). Robert Majkut podkreśla, że zadaniem studia projektowego jest udowodnienie klientowi, że design się opłaca. Firmy badane przez PARP w większości wskazały, że ich produkt lub usługa, w którym wykorzystano design/ projektowanie/ wzornictwo, odniósł sukces rynkowy (prawie 58 proc. wskazań).
– Nasza wieloletnia praktyka i uczestnictwo w bardzo wielu projektach pokazały, że design buduje to, co inwestorów zawsze cieszy, czyli wzrost wartości marki. Buduje rozwiązania bardziej dopasowane do potrzeb ich finalnych klientów. W projektowaniu dla biznesu ważne jest to, że zazwyczaj nie myśli się o zamawiającym, ale o jego klientach. Skupienie się na zrozumieniu odbiorcy zazwyczaj przynosi lepsze rezultaty niż odpowiadanie na prostą potrzebę: zróbcie mi coś fajnego – mówi Robert Majkut.
Według PARP w korzystaniu z usług projektantów największą motywacją dla firm są działania PR-owe i pozycjonowanie się na rynku (prawie 70 proc. wskazań), rosnące oczekiwania klientów (63 proc.), poszukiwanie pomysłów na nowe produkty (52 proc.). 44 proc. przyznaje, że to szansa na zwiększenie zysku.
Według Roberta Majkuta design nie jest dobrem luksusowym, choć często obsługuje marki z najwyższej półki.
– Zalety dobrego designu bardzo dobrze widać w przypadku deweloperów – uważa Robert Majkut. – Kupno mieszkania za wielkie pieniądze to ważna, życiowa decyzja konsumenta. Sprzedaż nieruchomości natomiast odbywa się nierzadko w warunkach urągających powadze tej sytuacji: w kontenerach, często tymczasowych pawilonach, na ubłoconym placu budowy, pomieszczeniach z brudnymi szybami itp. Zmiana tej oprawy jest dużą korzyścią dla dewelopera.
Na design autorstwa Roberta Majkuta postawiła firma Profbud w otwartym pod koniec czerwca salonie sprzedaży mieszkań na warszawskim Bemowie.
Źródło: Newseria

sie 18

Design i projektowanie to obecnie podstawowe punkty odniesienia dla praktycznie wszystkich nowych produktów i usług, a tym samym klucz do sukcesu europejskich firm. Zapraszamy więc przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w międzynarodowym projekcie rozwoju kompetencji w zakresie design management. Seminarium wprowadzające w ramach polskiej edycji ogólnoeuropejskiego programu Design for Enterprises odbędzie się 6 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni
Design for Enterprises(Design4EnterprisesD4E) to uruchomiony przez Komisję Europejską unikatowy projekt, w ramach którego przedsiębiorcy MŚP i startupy mogą skorzystać z kompleksowego programu (seminaria, szkolenia i mentoring) podnoszenia kompetencji w zakresie service designu, projektowania w biznesie i zarzadzania tymi procesami. Podstawą kursu jest zrozumienie nowych technologii, organizacji i trendów kultury biznesowej. Program szkoleniowy skupia się na projektowaniu, jako kluczowym elemencie w strategii rozwoju MŚP na współczesnym rynku globalnym. „Design motorem innowacji” nie jest formalnym sloganem określającym produkt czy usługę. Tworzenie innowacji opartych na designie to projektowanie dopasowane do potrzeb klienta poprzez połączenie nowych i tradycyjnych środków, nowoczesnych rozwiązań i procesów oraz innowacyjnego podejścia.
Program D4E jest oparty na autorskich opracowaniach ekspertów reprezentujących wiodące włoskie instytucje zajmujące się tematyką projektowania: Politechniki Mediolańskiej, firmy D’Appolonia specjalizującej się w m.in. inżynierii i projektowaniu oraz ADI (Associazione per il Disegno Industriale – Stowarzyszenie Projektowania Przemysłowego).   
Projekt Design for Enterprises jest realizowanym w ramach programu ramowego Horyzont 2020, a udział w kursach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje nt. programu i zakres oferty znajdują się na stronie: www.designforenterprises.eu.
Trzyletni program Komisji Europejskiej Design for Enterprisesjest skierowany do europejskichprzedsiębiorców sektora MŚP i startupów chcących podnieść umiejętności w zakresie design managementoraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wspierających sektor MŚP.
Seminarium wprowadzające do programu odbędzie się 6 września 2016 roku(wtorek), godz. 09:30-16:30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, budynek II, sala Koralowa (hale łukowe, dojazd od skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską).
Trzymiesięczny kurs rozpocznie się dwudniową sesją otwierającą, która odbędzie się w dniach 3-4 października 2016, również w PPNT w Gdyni. Szczegóły wkrótce.  
Aby zostać zakwalifikowanym do programu, a przede wszystkim zapewnić sobie możliwość udziału w 3-miesięcznym certyfikowanym kursie projektowania w biznesie (inauguracja: 3-4 października), należy zgłosić się na jednodniowe seminarium wprowadzające, które odbędzie się w 6 września 2016 roku w Gdyni. Szczegółowy program, a także rejestracja dostępne pod linkiem: http://bit.ly/D4E_Gdynia
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje o programie Design4Enterprises znajdują się na stronie www.designforenterprises.eu
Partnerem polskiej edycji programu są Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” i pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network, a informacje o polskiej edycji znajdują się na stronie: www.swp.gda.pliwww.een.sopot.pl.
Źródło: Portal Innowacji

sie 16

To niemal wzorcowy przykład kultury innowacji „wyciągany prosto z pudełka”. Dzięki nowej wersji 2.6 Platformy EPLAN, użytkownicy mogą skorzystać z istotnych funkcjonalności inżynieryjnych, które mogą być w łatwy sposób integrowane w codziennych procesach pracy, włącznie z nowymi funkcjami projektowania zacisków i zarządzania danymi projektu, reprezentacją rurociągów w inżynierii płynów oraz zoptymalizowaną integracją IT. Warto również podkreślić, że dzięki wprowadzeniu kolejnego języka – języka tureckiego, Platforma EPLAN jest obecnie dostępna w 18 wersjach językowych.
Oprogramowanie EPLAN dotychczas było oferowane w 17 wersjach językowych. W związku z tym, iż od 2014 roku istnieje turecki oddział firmy EPLAN S&S w Stambule, do wersji 2.6 wprowadzono dodatkowo turecką wersję językową. Poza dodatkowym językiem, do najnowszej wersji wprowadzono wiele aktualizacji technicznych. Podczas przetwarzania i zarządzania listwami zaciskowymi, użyte akcesoria mogą być teraz łatwo uwidocznione. Ponadto, automatycznie lub ręcznie definiowane mostki również mogą być łatwo identyfikowane. Użytkownicy mają też możliwość wyświetlania bieżącego statusu zacisku, ponieważ jest on reprezentowany w Nawigatorze. Kolejną nowością jest to, że w nowym trybie widoku zorientowanego na połączenia można szybko stwierdzić, które z połączeń na zacisku są nieużywane i wciąż dostępne. Oprócz wymienionych funkcjonalności ułatwiających projektowanie, w dużym stopniu przyspieszono również cały proces inżynieryjny.

Zarządzanie projektami i danymi projektów
Korzystanie z narzędzia Quick Input Filter ułatwia zarządzanie projektami i danymi projektów. Podprojekty mogą być dowolnie definiowane i zapisywane, przy czym zapewniono większą dowolność w alokacji nazw. Przykładowo, zachowanie bieżącej wersji wymaga od użytkowników aktualizowania tylko głównego projektu zamiast zapisywania podprojektów. W zarządzaniu projektem, niektóre struktury mogą być wyszukiwane i zmieniane w obrębie całego projektu, co znacznie ułatwia nadzór nad całością. Ponadto, przyspieszono definiowanie sekwencji stron do wydruku lub zapisu w formacie PDF.
Schematy rurociągów i połączeń giętkich w widoku 3D
Liczne aplikacje z zakresu hydrauliki, pneumatyki, chłodzenia i smarowania wymagają korzystania z rur lub przewodów giętkich do transportu mediów, takich jak powietrze czy olej. EPLAN Fluid Professional, łącznie z dodatkiem EPLAN Pro Panel oferuje teraz możliwość reprezentacji rurociągu i giętkich połączeń hydraulicznych w widoku 3D z zachowaniem pełnej funkcjonalności schematu. Projektanci mogą dzięki temu przeglądać schemat lub np. analizować długości przewodów. Funkcja eksportu pozwala przesłać geometrię instalacji do zewnętrznego oprogramowania produkcyjnego sterującego gięciem rur.

Od planowania wstępnego do szczegółowej inżynierii
Wiele nowych funkcji zostało zoptymalizowanych tak, aby ułatwić integrację Platformy EPLAN z bieżącymi procesami technologicznymi użytkowników. EPLAN Preplanning umożliwia obecnie importowanie danych z zewnętrznych źródeł. Funkcja „preview” pozwala weryfikować dane wejściowe przed ich zaimportowaniem. Różnice są łatwe do wychwycenia i nawet wcześniej skasowane obiekty mogą być teraz łatwo odnalezione i usunięte z planowania wstępnego i szczegółowej inżynierii. Stanowi to kolejny krok w kierunku zapewnienia lepszej spójności i ciągłości danych w ramach całego projektu – od planowania wstępnego do szczegółowej inżynierii.

Lepsza integracja IT

W nowej wersji oprogramowania uproszczono również zarządzanie kontami użytkowników: istniejący użytkownicy mogą być łatwo zaimportowani do infrastruktury IT, bez konieczności dodawania nowych kont. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników EPLAN zostało rozszerzone wraz ze wsparciem dla Active Directory. Ułatwiono korzystanie z baz danych: można obecnie wybrać właściwą bazę danych SQL z listy wszystkich dostępnych.

Źródło: EPLAN

sie 09

Zortrax – czas na coś WIELKIEGO

Bez kategorii Komentarze są wyłączone

W przypadku technologii druku 3D zwykło mówić się, że jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia jej użytkownika oraz obszar roboczy urządzenia. Zortrax postanowił wyjść naprzeciw temu drugiemu wyzwaniu i w lipcu b.r. zaprezentował światu drukarkę 3D Zortrax M300, o jednym z największych obszarów drukowania w swojej klasie, wynoszącym 300×300x300 mm.
Duży obszar roboczy to przede wszystkim szansa dla profesjonalistów, którzy chcą tworzyć większe prototypy, składające się z jednej części, bez konieczności łączenia lub spajania poszczególnych elementów. Zortrax M300 otwiera nowe możliwości wykorzystania w dziedzinach takich jak medycyna, wzornictwo przemysłowe, inżynieria projektowa i wiele innych.
Niewątpliwym atutem takich urządzeń jest ich precyzja, niezawodność oraz atrakcyjna cena. Te wszystkie czynniki spowodowały, że rozwiązania Zortrax zyskały międzynarodową renomę oraz uznanie w oczach użytkowników. Kolejne projekty pokażą, że wielkość ma znaczenie.
Podczas premiery Zortrax M300 na targach Additive Manufacturing oraz w materiałach promocyjnych, szczególną uwagę widzów przyciągnął motocyklowy kask, wydrukowany w 3D, w jednej części oraz olbrzymi model superbohatera. Firma chce pokazać jednak, że to dopiero początek. Zortrax M300 otwiera zupełnie nowe możliwości dla wielu różnych branż, ale już wkrótce, zaskoczy wszystkich czymś naprawdę WIELKIM: https://youtu.be/_GkhfOPhWlk
Źródło: Zortrax via MSL Group

sie 01
  • Catchbook jest pierwszą przeznaczoną dla konsumentów aplikacją stworzoną przez giganta rynku oprogramowania
  • Pozwala na szybkie przekształcenie szkiców / konturów w dokładne rysunki 2D
  • Obsługa aplikacji jest tak intuicyjna, że… mogą jej używać nawet dorośliSiemens wprowadza na rynek nową, przeznaczoną na tablety i smartfony aplikację do rysowania i konturowania, noszącą nazwę Catchbook™. Umożliwia ona zamianę prostych szkiców na dokładne projekty 2D. Nowa aplikacja została wyposażona w prosty, intuicyjny w obsłudze interfejs użytkownika, który można obsługiwać zarówno dotykowo, jak i za pomocą rysika, na urządzeniach posiadających systemy operacyjne  Android™, iOS oraz Windows ®. Aplikację Catchbook zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić zastąpienie przysłowiowej kawiarnianej serwetki, na której utrwalono tak wiele wspaniałych pomysłów. Aplikację Catchbook można wykorzystać do sporządzania szybkich szkiców, które normalnie wymagałyby papieru i ołówka. Umożliwia ona jednak także tworzenie dokładnych, wyskalowanych rysunków, stosowanych następnie podczas planowania i budowy.  Catchbook automatyzuje proces powstawania pomysłów, przekształcając na przykład szkic pomieszczenia w rysunek architektoniczny. Aplikacja została opracowana przez dział firmy Siemens odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia produktów (PLM) i wykorzystuje autorskie, wiodące w branży rozwiązania technologiczne do szkicowania. Aplikację Catchbook można pobrać już dzisiaj – zarówno w bezpłatnej wersji podstawowej, jak i w odmianie ze wszystkimi funkcjonalnościami, która kosztuje 5,99 USD. 
Catchbook przyda się na pewno wszystkim tym, którzy chcą dokładnie i szybko odwzorować pomysł, jaki akurat przyszedł im do głowy. Aplikacja może być wykorzystywana zarówno dla celów własnych, jak i podczas komunikowania się i współpracy z innymi. Od prostych notatek robionych podczas wykładów, przez tworzenie szkiców i wykrojów, naukę geometrii przez dzieci, aż po projektowanie mebli i planowanie remontu domu. 
„Aplikacja Catchbook została zaprojektowana tak, by była prosta, zapewniając jednocześnie możliwie jak największe możliwości. Jej obsługa jest całkowicie intuicyjna” – komentuje Chuck Grindstaff, Prezes Siemens PLM Software.
„Jestem przekonany, że nawet ośmioletnie dzieci, które mają do czynienia z aplikacją po raz pierwszy, mogłyby bez problemu tworzyć za pomocą Catchbooka rysunki. Ale o tym, że udało nam się osiągnąć nasz cel, przekonałem się dopiero wtedy, kiedy pokazałem rezultat naszej pracy przyjaciołom, którzy również nie mieli żadnych trudności z jego obsługą. Aplikacja jest prosta w użyciu – mogą jej używać nawet dorośli!” 
Catchbook daje użytkownikom możliwość tworzenia własnych rysunków, lub importowania obrazów bądź zdjęć i rysowania na nich, w celu nałożenia dodatkowych szczegółów. Korzystanie z poszczególnych pozycji menu lub komend nie jest wymagane zbyt często. Użytkownicy mogą koncentrować całą swoją uwagę na sposobie prowadzenia palca lub rysika. Choć na rynku jest wiele innych aplikacji ułatwiających tworzenie artystycznych wizji, Catchbook jest jedyną, która zmienia odręczne szkice na matematyczne krzywe będące składowymi dokładnych rysunków. Catchbook łączy w sobie prostotę odręcznych szkiców z mocą obliczeniową projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Pomaga użytkownikom tworzyć dokładne, kompatybilne ze standardem CAD odwzorowania ich pomysłów.
Dzięki Catchbookowi, wszyscy – od zwykłych użytkowników domowych, aż po zawodowych projektantów – mogą w niezwykle dokładny sposób rejestrować swoje idee. Catchbook przyda się wszystkim kreatywnym osobom – od domorosłych majsterkowiczów po tych, którzy aspirują do roli projektantów – pozwalając zamieniać szkice na dokładne rysunki 2D bez potrzeby posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania CAD.  Za jejgo pomocą zawodowi projektanci mogą szybko zapisać swoje pomysły oraz podzielić się nimi z innymi użytkownikami, którzy nie stosują narzędzi CAD.  Takie rozwiązanie umożliwia lepsze odwzorowanie nowych idei i przyspiesza początkowe fazy procesu projektowania, dodatkowo skracając cykl projektowy.  Inspiracją do stworzenia aplikacji Catchbook były potrzeby artykułowane przez będących klientami firmy Siemens producentów, którzy potrzebowali narzędzia eliminującego lukę pomiędzy etapem zapisania pomysłu a przekształceniem go w projekt. Szybko okazało się jednak, że aplikacja jest czymś więcej – narzędziem, z którego może korzystać dosłownie każdy. 
Pod intuicyjnym w obsłudze interfejsem użytkownika aplikacji Catchbook kryje się najbardziej zaawansowana technologia wykorzystywana w większości wiodących, stosowanych na świecie narzędzi CAD. „za kulisami” pracuje stworzony przez Siemensa komponent D-Cubed™, który pełni rolę narzędzia czuwającego nad rozwiązywaniem konfliktów geometrycznych obrazów 2D, odwzorowując i zachowując wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi elementami rysunku. To właśnie dzięki niemu użytkownicy mogą w interaktywny sposób manipulować tworzonymi przy pomocy Catchbooka rysunkami. Rysunki te można wysyłać zarówno bezpośrednio, jak i poprzez media społecznościowe oraz wiadomości e-mail. Możliwe jest również eksportowanie ich w postaci obrazów. Użytkownicy mogą także eksportować rysunki jako szkice, niemalże do każdego dostępnego komercyjnie systemu CAD. 
Źródło: Siemens

sie 01

Manufacturing Vertical Dominates CEE Spending

Bez kategorii Komentarze są wyłączone

In a recent update to the Worldwide 3D Printing Spending Guide, International Data Corporation (IDC) estimates that organizations in Central and Eastern Europe (CEE) will invest more than $917 million in 3D printing hardware, software, services, and materials this year. IDC expects that 3D printing revenue in the CEE region will post a compound annual growth rate (CAGR) of 28.0% over the 2016–2020 forecast period, reaching $2.30 billion in 2020. Manufacturing, professional services, and education represent the three largest verticals in the forecast update, and are predicted to jointly account for over three-quarters of total CEE 3D printing spending in 2016.
The manufacturing vertical alone will account for more than half of the overall spending in CEE this year. Furthermore, according to IDC, this high proportion will be sustained, as the fast growth of 3D printing expenditure in the manufacturing sector is set to continue at a CAGR of more than 22% over the forecast period. Despite being the largest vertical in spending terms, the manufacturing sector is still far from being saturated; for example, in our latest annual survey, less than 10% of the manufacturers reported that they were currently using 3D printers. Discrete manufacturing companies, in particular, stand ahead of all other types of organizations in terms of spending. This stems from the vast array of different use cases in this branch of manufacturing, ranging from rapid prototyping to customized equipment and components. The rate of adoption of 3D printing in manufacturing has been observed to be by far the highest in product design departments, followed by manufacturing operations, while the supply chain and aftermarket area has lagged behind up to now.
The use of 3D printers in process manufacturing has not been that extensive thus far, though we are seeing use cases in which 3D printing is helping CEE manufacturers to simplify some more complex processes, including molding, casting, and tooling. Metals, plastics, and rubber industries, for instance, are already benefiting from reduced scrap and the flexibility to offer advanced and customized products with lower turnaround times.
Our research shows that product lifecycle management leaders are the most knowledgeable in 3D printing matters, as well as the most influential when it comes to purchasing and implementation. This comes as no surprise, as 3D printers coupled with other 3D technologies give product designers rich possibilities to optimize product designs and improve manufacturability by incorporating 3D-printed components into the end product. “When leveraging 3D printing across their value chain, it is evident that manufacturers take a downstream approach,” says Martin Kuban, senior research analyst responsible for IDC’s research among CEE manufacturers. “Positive impacts typically cumulate along the entire value chain, so even a small product change can, in the end, bring the company substantial benefits,” he explains.
In point of fact, 3D printing is bringing a new wave of flexibility and efficiency to various manufacturing industries. One of the leading engineering and manufacturing companies operating in CEE recently shared with IDC the story of how they realized the benefits from the independent printing of unique parts, reducing the need for outsourcing production and increasing their own flexibility in the assembly of final products. In addition, 3D printing has allowed the company to shorten lead times and improve quality by precisely adjusting the printing parameters, which has reduced the complexity of the manufacturing process and accelerated the delivery of end products to customers.
IDC also sees strong potential for companies offering 3D printing as a service and 3D printing-related services in the CEE region. “Despite the fact that the price of 3D printers has been consistently falling over the years, CEE companies understand that buying just one high-end machine is still an investment of tens or even hundreds of thousands of dollars,” notes Zdenek Krouzel, senior research analyst with the imaging, printing, and document solutions (IPDS) team at IDC. “Thus for research purposes or proof-of-concept projects, outsourcing the 3D printing process will, in many cases, be the most viable and affordable option.” Certain 3D printing companies that are already well established in CEE are investing in several additive printing systems simultaneously, meaning that they (or their local distributors) can print products on demand using many different types of materials in addition to providing 3D printing advisory services.
The Worldwide Semiannual 3D Printing Spending Guide quantifies opportunities for 3D printers. Spending data is available for more than 20 use cases across 20 industries in eight regions. Data is also available for 3D printing hardware, materials, software, and services. Unlike any other research in the industry, the comprehensive spending guide was designed to help IT decision makers to clearly understand the industry-specific scope and direction of 3D printing expenditures currently and over the next five years.
Source: IDC

lip 19

Dostęp dla użytkowników AutoCADa i ERP

Bez kategorii Komentarze są wyłączone

Firma EPLAN powiększa krąg użytkowników programu EPLAN Data Portal i umacnia swoją pozycję globalnego dostawcy cyfrowych danych produktów. Dotychczas dostęp do około 600 tys. danych produktów i ponad 1,2 miliona wariantów konfiguracyjnych był możliwy tylko dla użytkowników oprogramowania EPLAN. EPLAN zapewnia teraz użytkownikom dostęp do danych w formacie .dxf, dzięki czemu staje się dostępny dla znacznej grupy użytkowników programu AutoCAD, zwłaszcza z terenu Ameryki Północnej i Azji. Zyskają na tym dostawcy produktów reprezentowanych w EPLAN Data Portal, mogąc zwiększyć swój zasięg rynkowy. Kolejną nową zaletą będzie to, że dane komercyjne o wysokiej jakości staną się dostępne dla użytkowników ERP, PDM i PLM. Będą mogły być pobierane indywidualnie lub w postaci kompletnych pakietów danych. Począwszy od połowy maja wszyscy zainteresowani użytkownicy będą mogli się bezpłatnie rejestrować online.
Jak informuje firma EPLAN S&S, w trakcie targów Hannover Messe zwiększy liczbę formatów wyjściowych w Data Portal. Od czasu wprowadzenia najnowszej wersji w maju 2016, wszyscy zainteresowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tysięcy danych produktów, niezależnych od aplikacji EPLAN. Muszą jedynie dokonać rejestracji online. »Pozyskujemy nowe grupy użytkowników naszego portalu: z jednej strony są to użytkownicy ERP i PDM/PLM, którzy wymagają danych komercyjnych, a z drugiej strony ogromna rzesza użytkowników programu AutoCAD.» powiedział Haluk Menderes, Dyrektor Zarządzający EPLAN. W zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania grupami produktów, dostępne są dane komercyjne łącznie z identyfikatorami produktu, identyfikatorami typu i informacjami opisowymi. Te dane były wcześniej zarezerwowane tylko dla użytkowników oprogramowania EPLAN.
Wraz z udostępnieniem najnowszej wersji, wszyscy użytkownicy systemów ERP i PDM/PLM będą mogli po zarejestrowaniu się uzyskać dostęp do danych wysokiej jakości. Dane te pochodzą bezpośrednio od ponad 120 producentów i mogą być pobierane bezpłatnie, pojedynczo lub w pakietach. Data Portal może zatem służyć jako źródło danych pochodzących od różnych producentów, eliminując konieczność czasochłonnego i skomplikowanego wyszukiwania zweryfikowanych danych.

Wartość dodana dla użytkowników programu AutoCAD
Dodatkową nowością jest to, że od teraz schematy będą dostarczane również w formacie .dxf, który stosowany jest w programie AutoCAD. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ te ważne dane elektrotechniczne nie były wcześniej tak szeroko dostępne. Dotychczas projektanci pracujący w środowisku AutoCAD, często musieli rysować schematy ręcznie. Od teraz, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego online w portalu, uzyskają darmowy dostęp do danych graficznych sterowników PLC, falowników, wyłączników awaryjnych i innych produktów. Pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu w inżynierii projektowej i oczywiście podczas generowania danych. Produkty są graficznie zintegrowane na rysunku, a w kolejnym etapie uzupełnione o informacje elektrotechniczne od projektanta.

Więcej użytkowników – więcej producentów
„Nasz portal jest adresowany dla globalnej rzeszy użytkowników, którzy nie korzystają bezpośrednio z naszego oprogramowania – na przykład dla dużej grupy użytkowników systemów planowania zasobów.” powiedział Menderes, wyjaśniając co kryje się za podjęciem tej strategicznej decyzji. „Użytkownicy systemów ERP/PDM i PLM otrzymają dzięki niemu centralne źródło wysokiej jakości danych pochodzących od wielu producentów systemów automatyki. A dzięki obsłudze formatu .dxf, chcemy dotrzeć do szerokiego grona użytkowników, zwłaszcza z rynku północnoamerykańskiego i azjatyckiego, którym możemy zaoferować rysunki elektrotechniczne w ich codziennej pracy inżynieryjnej.” W wielu przypadkach elektrotechnologia jest projektowana na podstawie MCAD w tych krajach.

Interesujące również dla producentów

Głównym celem firmy EPLAN jako międzynarodowego dostawcy jest zwiększenie liczby użytkowników portalu oraz zachęcenie innych producentów z całego świata do zamieszczenia danych oferowanych przez nich produktów. Argumenty za tym są chyba przekonujące, biorąc pod uwagę dużą rzeszę ponad 100 tys. użytkowników portalu. Daje to producentom doskonałą sposobność do promowania swoich wyrobów na globalną skalę.
Źródło: Eplan Software & Service

lip 15

Multi-material 3D printer aimed squarely at professionals

Bez kategorii Komentarze są wyłączone

3D printers capable of churning out multi-material, multi-colored objects in a single print run can take up quite a bit of office space, and can also cost a small fortune. Take the Objet500 Connex3 from Stratasys, for example. It’s about the size of a chest freezer and you could buy three second gen Panamera’s for the same price. French startup Pollen has introduced a capable-looking, high resolution machine for the professional market called Pam, which can handle up to four different materials and comes in at a fraction of the cost of the Stratasys printer.
The result of 5 years of research and development, the Pam 3D printer can accommodate up to four materials (such as PLA, silicone, composites and wood-filled PLA) at the same time, fed into the fixed extruder from cylindrical containers placed in the top of the machine. It boasts four different nozzle sizes, a high print resolution of up to 40 microns and prints at up to 400 mm per second.
Pellets are used as the raw print material rather than filament and the Pam can even mix materials during prints. You might, for example, print something like a shoe, with a rigid plastic base and a flexible silicone top. Other object creation examples from the company include sunglasses frames , watch straps, vases and surfboard fins. A maximum temperature of 350° C (662° F) makes it capable of using natural fibers, minerals or metal as raw materials.
The 71.2 cm diameter, 81.5 cm high (28 x 32 in) Pam is wrapped in attractive wooden housing, and has a very respectable 30 cm diameter by 30 cm high (12 x 12 in) build volume on a suspended aluminum platform. Proprietary software called Honeyprint supports common model file formats, including STL and OBJ, and functions within a web browser, so it can be fired up on a computer or tablet to remotely print objects over Wi-Fi (or Ethernet).
On show at Viva Technology Paris this week, the Pollen Pam is available to order for a special introductory price of €8,000 (about US$9,000), with the cost expected to rise sharply when early adopter orders have been fulfilled. Shipping is estimated to start in March next year.
Pollen has also put together a training package, where users are walked through all aspects of the technology in two half day sessions. You can see a brief overview in the video below.
Source: Pollen/Gizmag

lip 15

Bezterminowe licencje firmy Bentley pozwalają na odzyskanie środków zainwestowanych w te licencje na oprogramowanie Autodesk, które wkrótce przestaną być wspierane.
Firma Bentley Systems, Incorporated, wiodący światowy dostawca kompleksowego oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury, ogłosiła dzisiaj program promocyjnego zakupu licencji dla użytkowników Autodesk. Firma Bentley Systems umożliwia swoim klientom odzyskanie środków wydanych przez nich na wieczyste licencje firmy Autodesk na oprogramowanie, które wkrótce zostanie wycofane, co wiąże się z utratą takiej licencji. Firma Bentley Systems zaliczy wartość netto licencji na oprogramowanie Autodesk na poczet zaktualizowanych "bezterminowych" wieczystych licencji na aplikacje Bentley. Te licencje wieczyste nigdy nie tracą na wartości, ponieważ (na przykład) coroczne "równoważenie portfela" usług Bentley SELECT pozwala na dokonywanie wymian w ramach obszernego portfela aplikacji firmy Bentley.
Bhupinder Singh, dyrektor ds. produktów w firmie Bentley, powiedział: "Bentley Systems uważa zakup licencji wieczystych za długoterminowe inwestycje ze strony naszych użytkowników, więc nieustannie wprowadzamy innowacje, aby zwiększyć ich wartość. Cieszymy się, że możemy zaoferować takie ‘zabezpieczenia przyszłość’ właścicielom licencji Autodesk, którzy w przeciwnym wypadku utraciliby wartość swoich inwestycji w aplikacje. Poza tym nadal będziemy oferowali użytkownikom zakup licencji lub abonamentów dopasowanych do ich preferencji handlowych. Jestem przekonany, że byli użytkownicy programu Autodesk zdecydują się na zaawansowane rozwiązania BIM, które oferuje nasze kompleksowe oprogramowanie do modelowania. Mam na myśli w szczególności aplikacje CONNECT Edition, które wykorzystują usługi w chmurze".
Roy Kim, dyrektor firmy PacRim Engineering, powiedział: "Nowy program wymiany licencji oprogramowania Autodesk zaoferowany przez firmę Bentley był odpowiednim rozwiązaniem dla naszej organizacji – małego, rozwijającego się przedsiębiorstwa. Nasi użytkownicy szybko opanowali obsługę aplikacji wchodzących w skład CONNECT Edition firmy Bentley i już odnotowują imponujące wzrosty produktywności".
John Cruikshank, prezes i dyrektor generalny firmy JMC2 Civil Engineering + Surveying, powiedział: "Firma Autodesk nieustannie ustala terminy, zmuszając nas do rezygnacji z licencji wieczystych na rzecz abonamentu rocznego. Ich działania sprawiły, że o wiele chętniej korzystamy z doskonałych produktów firmy Bentley. Naszym celem zawsze było posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania i maksymalizacja naszych inwestycji, ponieważ oprogramowanie do projektowania stanowi podstawę naszych działań związanych z projektowaniem i pomiarami. Oferowany przez firmę Bentley program wymiany licencji Autodesk jest dla nas idealnym rozwiązaniem. W przypadku aplikacji wchodzących w skład CONNECT Edition firmy Bentley nasi pracownicy szybko uczą się ich obsługi, co przekłada się na niespotykany dotąd wzrost wydajności".
Jenn Goodwin, dyrektor handlowy w firmie Bennett Engineering: "Oferowany przez firmę Bentley program wymiany licencji Autodesk był idealnym rozwiązaniem dla naszej rozwijającej się firmy. Użytkownicy szybko i z łatwością opanowują obsługę aplikacji wchodzących w skład CONNECT Edition firmy Bentley".
Informacje na temat programu można znaleźć pod adresem.
Źródło: Centrum Prasowe PAP

lip 14

Datech, specjalizowana marka firmy Tech Data zajmująca się dystrybucją oprogramowania do projektowania, ogłosił, że jako pierwszy wśród dystrybutorów udostępnił partnerom Autodesk system obsługi automatycznych odnowień subskrypcji oprogramowania tego vendora.
Ten przełom był możliwy dzięki bardzo bliskiej współpracy pomiędzy Datechem a firmą Autodesk i jest kolejnym krokiem naprzód w naszym dążeniu do oferowania partnerom prawdziwej dystrybucji z wartością dodaną – powiedział Mike Appel, VP Datech & Enterprise Software w Tech Dacie. – Dzięki automatycznym odnowieniom subskrypcji Autodesk, zapewnimy niezbędne narzędzia do dalszej automatyzacji procesów realizacji zamówień z naszymi partnerami. Tym samym umożliwiamy im podobną automatyzację transakcji z ich własnymi klientami. Oznacza to, że nasi partnerzy będą mieć więcej czasu na sprzedaż i obsługę obecnych klientów, zapewniając im wsparcie w zakresie rozwiązań niezbędnych do prowadzenia biznesu.
Automatyczne odnowienia subskrypcji Autodesk są nowym sposobem na dokonywanie płatności za korzystanie z oprogramowania. Miesięczne subskrypcje oferują partnerom nowe możliwości biznesowe dzięki przystępnej cenie oraz możliwościom łatwego włączania i wyłączania dostępu do oprogramowania. Użytkownicy końcowi mogą teraz wykorzystywać oprogramowanie Autodesk, konkurując o nowe kontrakty oraz do efektywniejszego kończenia istniejących projektów, a także do współpracy z szerszą społecznością Autodesk. Korzyści, jakie zyskają obecni użytkownicy oprogramowania Autodesk dzięki automatycznie odnawianym subskrypcjom, to przede wszystkim łatwy i elastyczny sposób zarządzania kontraktami subskrypcyjnymi Autodesk w obliczu zmieniającego się zespołu i potrzeb projektowych.
Automatyczne odnowienia są w pełni zintegrowane z platformami e-commerce Tech Daty, dzięki czemu resellerzy mogą bezproblemowo poszerzyć swoją ofertę o licencje Autodesk. Za sprawą Datech Subscription Dashboard partnerzy posiadają pełny dostęp do szczegółowych informacji na temat wszystkich kontraktów. Będą również otrzymywać przypomnienia o kończących się kontraktach na 5 dni przed datą ich wygaśnięcia. Automatyczne odnowienia subskrypcji Autodesk zapewniają zwiększoną elastyczność oraz redukcję procesów administracyjnych dla partnerów i ich klientów, ułatwiając dostęp do wiodących na świecie rozwiązań projektowych dostarczanych przez Autodesk.
Źródło: Datech

Pagelines Design +

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link seomatik: